Familjegudstjänst

sö 29.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Mikaelidagen
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 28:10-17, (Andra läsningen: Upp. 12:7-12), Evangelium: Matt. 18:1-6 (7-9) 10
Tema: Änglarnas dag
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Assistenter: Linda Borgmästars,Mariann Flinck-Ahlvik
Andra : Kyrkvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Dagklubben
Psalmer: 123 Med tacksamhet jag prisar
124 Gud låter sina trogna här
126 Inför Guds himlatron
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen
13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Jonas Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

Frontline

Välkommen!
sö 22.9 kl. 10.00

Punsar Bönehus

Söndagsskola

Välkommen!
sö 22.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet