Familjegudstjänst

sö 29.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Mikaelidagen
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 28:10-17, (Andra läsningen: Upp. 12:7-12), Evangelium: Matt. 18:1-6 (7-9) 10
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Dagklubben
Psalmer: 123 Med tacksamhet jag prisar
124 Gud låter sina trogna här
126 Inför Guds himlatron
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen
13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Jonas Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!