Gudstjänst

sö 6.10 kl. 10.00

Esse församlingshem Achreniussalen

17 söndagen efter pingst, tema: Jesus ger liv

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Job 14:1-6, 13-15, Andra läsningen: Rom. 8:18-23, Evangelium: Luk. 7:11-16
Tema: Jesus ger liv
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse Achreniussalen

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Lovsångsgrupp
Textläsare: Kerstin Forsblom

Psalmer:
403 Högt i stjärnhimlen
827 Vi tror
275 Jesus för världen
173 O Gud det är
824 1-4 Gud du andas

Kollekt: Kyrkans Central för det svenska arbetet - för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
I morgon kl. 18: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Fredag kl. 15: Nattvard i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Helgen: Sammankomst i Punsar bönehus, lördag kl. 19 och söndag kl. 14 och 19.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Bandas för Yle Vega.


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 10.12 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Handarbetscafé

Välkommen!
ti 10.12 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Barnkören

Välkommen!