Gudstjänst (bandas för radio)

sö 13.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Adertonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 44:21-23, Andra läsningen: Gal. 5:1-6, Evangelium: Luk. 14:1-6
Tema: En kristen människas frihet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Församlingskören och Barnkören medverkar
Instrumentalister
Textläsare: Majvor Forsblom

Psalmer
404 Fri som rymdens svala
200 Hur skall vi rätt dig prisa
373 Nu gläd dig, min ande, i Herran
431 Inte med makt
198 Ordets Herre, du har givit
195 Guds ord är ljuset på min stig

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet - för utvecklandet av andaktsprogrammen i radio och tv

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Måndag kl. 14. Syföreningen i Essehemmet.
Tisdag kl. 18.30: Handarbetscafé i Ytteresse bönehus.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 17.30: Nattvard i Esselunden.
Lördag kl. 19: Bibeldagar vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Tomas Klemets, André Djupsjöbacka, Niclas Nylund.
Söndag 20.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Boris Salo, Ravall, sång Christel Nyman
- kl. 14: Bibeldagar vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Stefan Erikson, Ravall. Sång av ungdomar.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 20.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
fr 20.12 kl. 17.30

Esselunden