Gudstjänst

sö 20.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

19 söndagen efter pingst, tema: Det dubbla kärleksbudet

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 119:1-8, Första läsningen: 5 Mos. 6:4-9, Andra läsningen: 1 Kor. 1:4-9, Evangelium: Matt. 22:34-40
Tema: Det dubbla kärleksbudet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Salo Boris
Predikant: Salo Boris
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musik: Christel Nyman medverkar med sång
Textläsare: Madelen Ahlvik

Psalmer
479
286:3
419
Christel sjunger predikopsalmen
900 kollektpsalm
392

Kollekt: För att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter. Kyrkans Utlandshjälp

Övrig information
Söndag 20.10 kl. 14: Bibeldagar vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Stefan Erikson, Bill Ravall. Sång och musik av ungdomar. Servering, lotteri.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Måndag 21.10 kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Onsdag 23.10 kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fredag 25.10 kl. 18: K12, bowling. Gemensam start från församlingshemmet kl. 17.30.
Söndag 27.10 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Gunell, Jonas & the Singers, textläsare Gerd Granlund.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Kaj Granlund. Program för barnen, servering.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 20.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
fr 20.12 kl. 17.30

Esselunden