Gudstjänst

sö 20.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 119:1-8, Första läsningen: 5 Mos. 6:4-9, Andra läsningen: 1 Kor. 1:4-9, Evangelium: Matt. 22:34-40
Psalmer: 479 Kärlek av höjden
419 Var är den skatt som bliver
413 Befall i Herrens händer
Kollekt: För att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter. Kyrkans Utlandshjälp, (Södra kajen 8,
00130 Helsingfors, referenslista)


Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation