Gudstjänst

sö 20.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 119:1-8, Första läsningen: 5 Mos. 6:4-9, Andra läsningen: 1 Kor. 1:4-9, Evangelium: Matt. 22:34-40
Tema: Det dubbla kärleksbudet
Liturg: Kaj Granlund
Psalmer: 479 Kärlek av höjden
419 Var är den skatt som bliver
413 Befall i Herrens händer
Kollekt: För att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter. Kyrkans Utlandshjälp, (Södra kajen 8,
00130 Helsingfors, referenslista)


Se också

fr 23.8 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 25.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!