Högmässa

sö 27.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

20 söndagen efter pingst, tema: Tro och otro

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 15:1-6, Andra läsningen: Rom. 4:16-25, Evangelium: Mark. 2:1-12
Tema: Tro och otro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Jonas & the Singers
Textläsare: Gerd Granlund

Psalmer
905
286:3
Svarsmusik: Lovsångsgruppen
344
Predikopsalmen: Lovsånsgruppen
225
898 kollekt
Slutpsalm: Lovsångsgruppen

Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet. Kaj Granlund. Program för barnen, servering.
Tisdag kl 18.30: Handarbetscafé i Ytteresse bönehus.
Onsdag kl. 12: Lunch för daglediga i förs.hemmet. Ralf Lindfors.
Torsdag kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Fredag kl. 14-18: Öppet hus i kapellet på begravningsplatsen. Andakt varje heltimme.
- kl. 15: Sångstund i Essehemmet.
Lördag kl. 10: Högmässa i kyrkan, Björk, Ravall, Gloriess.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 19: Ljuständning i kyrkan till minne av församlingsbor som avlidit sedan allhelgona 2018, Björk, Ravall, Cederberg, församlingskören.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 16.11 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

sö 17.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!
sö 17.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!