Ljuständning för dem som avlidit under året

lö 2.11 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: , Första läsningen: Jes. 65:17-19, Andra läsningen: Upp. 7:2-3, 9-17, Evangelium: Matt. 5:1-12 , Alternativa predikotexter, 1. Kor. 15: 51-57, Hebr. 11: 13-16
Tema: De heligas gemenskap
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Andra : Kyrkvärdar: Ytteresse övre
Musikgrupp: Församlingskören
Psalmer: 127:1
568a)
572
582
Kollekt: Församlingens diakoniverksamhet


Arrangör

Esse församling

Se också

to 31.10 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-