Parentation för dem som avlidit under året

lö 2.11 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: , Första läsningen: Jes. 65:17-19, Andra läsningen: Upp. 7:2-3, 9-17, Evangelium: Matt. 5:1-12 , Alternativa predikotexter, 1. Kor. 15: 51-57, Hebr. 11: 13-16
Tema: De heligas gemenskap
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Psalmer: 585 Upp, du min själ och sjung
298 Helig, helig, helig
129 För alla helgon
127 Den stora vita skaran där
133 Helgonen har funnit friden
På kvällstid dessutom:
568 I himmelen, i himmelen
130 I himmelen sjunger kring Lammets tron
131 Välsignade alla ni kär
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)


Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!