Gudstjänst

sö 3.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jer. 1:4-10, Andra läsningen: 2 Tim. 4:1-5, Evangelium: Matt. 22:1-14
Tema: Jesu sändebud
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Psalmer: 429 Vår tröghet är så stor, o Gud
215 Säll den som håller Jesus kär
434 På denna jord, vår Herres verk
424 Min Gud är en väldig hjälte
430 Du som gick före oss


Se också

Frontline

Välkommen!
sö 22.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!