Gudstjänst

sö 3.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jer. 1:4-10, Andra läsningen: 2 Tim. 4:1-5, Evangelium: Matt. 22:1-14
Tema: Jesu sändebud
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Ungdomar
Psalmer: 581
286:3
459
426 Kollekt
947
Kollekt: Församlingens understöd för församlingsverksamheten i Ryssland och Främre Asien.
-
Textläsare: Elisabet Smeds


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 22.11 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 24.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

Domsöndagen, Tema: Kristus, Herre över allting