Gudstjänst

sö 17.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!

Helgdag: Uppbrottets söndag
Texter: Psaltarpsalm Ps. 90:1-6, 12-15, Första läsningen: Amos 4:12-13, Andra läsningen: 2 Petr. 3:8-14, 18, Evangelium: Matt. 25:1-13
Tema: Vaka!
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkvärdar. Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Ida Pettersson, flöjt
Textläsare: Viveca Björk

Psalmer:
140:1-2
148
Svarsmusik: Flöjt
138
Predikopsalm: Flöjt
342 kollekt
907
Postludium: Flöjt

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet - för utvecklandet av konfirmandarbetet.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 19: Önskesångkväll i kyrkan, kollekt. Kantor David Ahlvik.
Måndag kl. 18: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Onsdag kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fredag kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Lördag kl. 19: Sammankomst i kyrkan, Torvald Hjulfors.
Sönda kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i förs.hemmet. Jakob Backlund, tema: Förtrösta på Gud.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 15.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen
fr 20.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
fr 20.12 kl. 17.30

Esselunden