Högmässa

sö 24.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Domsöndagen, Tema: Kristus, Herre över allting

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 143:1-10, Första läsningen: Dan. 7:9-10, 13-14, Andra läsningen: 2 Tess. 1:3-10, Evangelium: Matt. 25:31-46 , Alternativa predikotexter, Joh. 5: 22-29, , Matt. 13: 47-50
Tema: Kristus, Herre över allting
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Andra : Kyrkvärdar: Ytteresse nedre
Gideoniterna medverkar
Musikgrupp: Samuel Forsblom medverkar med trumpet
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer:
139:1-2
286:3
140:1-2
135:1-4
221:1-3
828 kollekt
947
Kollekt: Gideoniterna

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i förs.hemmet. Jakob Backlund, tema: Förtrösta på Gud. Program för barnen, servering.
Må 25.11 kl. 14: Syförening i Essehemmet.
Ti 26.11 kl. 18.30: Handarbetscafé i Ytteresse bönehus.
On 27.11 kl. 12: Lunch för daglediga i förs.hemmet, Mirella Enlund berättar om Project liv.
To 28.11 kl. 9.30: Småbarnens adventsandakt i kyrkan, Björk, Ravall, barn från daghemmet Sagoskogen.
- kl. 10: Föräldra-barngruppens lillajulfest i förs.hemmet. Lunch, kort program.
Fre 29.11 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Sö 1.12 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, barnkören och församlingskören medverkar.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 26.1 kl. 12.00 -13.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa i Esse kyrka

Tredje söndagen efter trettondagen, tema: Jesus väcker tro
sö 2.2 kl. 10.00 -11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst i Esse kyrka

Familjegudstjänst, ljuständning för döpta
sö 9.2 kl. 10.00 -11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gemensam högmässa i Purmo kyrka

Ingen gudstjänst i Esse kyrka idag