Högmässa

sö 24.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 143:1-10, Första läsningen: Dan. 7:9-10, 13-14, Andra läsningen: 2 Tess. 1:3-10, Evangelium: Matt. 25:31-46 , Alternativa predikotexter, Joh. 5: 22-29, , Matt. 13: 47-50
Tema: Kristus, Herre över allting
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Gunell Susanne
Musikgrupp: Samuel Forsblom medverkar med trumpet
Psalmer: 139 Vakna upp! en stämma bjuder
135 Upp, vakna, ni kristna alla
142 Herre, när din dag är inne
143 En dag skall Herrens skapardrömmar
164 Din spira, Jesus, sträckes ut
140 Ack saliga dag
Kollekt: Finska missionssällskapet - för församlingsarbete i många länder.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 16.11 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

sö 17.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!
sö 17.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!