Familjegudstjänst

sö 1.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Första söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Sak. 9:9-10, Andra läsningen: 1 Petr. 1:6-12, Evangelium: Mark. 11:1-10
Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Barnkören, Församlingskören medverkar
Psalmer: 4 Bered en väg för Herran
7 Dotter Sion
9 Gå, Sion, din konung att möta
2 Gläd dig, du Kristi brud
3 Gör porten hög
11 När vintermörkret kring oss står
Kollekt: För arbete för fred och försoning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors,
referenslista)
Textläsare: Gunilla Eriksson


Se också

to 31.10 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-