Gudstjänst, kransnedläggning

fr 6.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Självständighetsdagen, tema: Välsigna och bevara vårt land

Helgdag: Självständighetsdagen
Texter: Första läsningen: Pred. 9:13-18, Andra läsningen: Jak. 3:13-18, Evangelium: Joh. 8:31-36 eller Matt. 20:25-28, Alternativa predikotexter, 2 Mos. 23:1-9, 5 Mos. 4:32-35, 1 Krön. 29:10-14, 2 Krön. 1:7-12, Jes. 40:12-
Tema: Välsigna och bevara vårt land
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Pedersöre blåsorkester, dir Mikael Björklund
Pensionärssångarna
Textläsare: Niclas Fagerholm

Psalmer:
Präludium: Finlandia (Blåsarna)
546:1-5 (blåsarna)
547 (orgel)
549 (blåsarna) kollekt
545 (blåsarna)
Postludium: Kören

Kollekt: Församlingsarbete i många länder, Finska Missionssällskapet

Övrig information
Efter gudstjänsten kransnedläggning vid de stupades gravar.
Lö 7.12 kl. 19: Qunos-körens julkonsert i kyrkan, dir. Mikael Björklund. Andakt, kollekt till förmån för Röda korset i Esse.
Sö 8.12 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl. 12: Söndagsskolans julfest i Achreniussalen.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 20.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
fr 20.12 kl. 17.30

Esselunden