Högmässa

sö 8.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Andra söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Jes. 35:3-6, Andra läsningen: Hebr. 10:35-39, Evangelium: Luk. 12:35-40
Tema: Din konung kommer i härlighet
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Jakobstads Damkör, Ann-Christin Storrank
Psalmer: 5 Nu må vi oss bereda
13 Kristus kommer, Davids son
8 Jag höja vill till Gud min sång
143 En dag skall Herrens skapardrömmar möta
Kollekt: Luthersk Inremission - för evangelisations- och för diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet.
-
Textläsare: Bengt Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

to 31.10 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-