Gudstjänst

sö 15.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen

Helgdag: Tredje söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Mal. 4:5-6, Andra läsningen: 2 Petr. 1:19-21, Evangelium: Matt. 11:11-19 eller Joh. 1:35-37
Tema: Bered väg för konungen
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ray Sven-Olof
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Felicia & Wilma Vähäkangas (sång)
-
Psalmer: 12
4:1-3
214 kollekt
3:5
Kollekt: För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande arbetet
i Svenskfinland, KRAN r.f., (Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors, FI12 4055 0011 7136 70)
-
Textläsare: Jonas Forsblom
-
Övrig information 1: Idag kl. 13: Söndagsskoljulfest i Punsar bönehus.
Fredag kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- kl. 15.30: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 17.30: Nattvard i Esselunden.
- kl. 18: K12, julfest i Fyren.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lördag kl. 19: De vackraste julsångerna i kyrkan, församlingskören, Gloriess,
Söndag kl. 12: Gudstjänst med de vackraste julsångerna i Signegården.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 20.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
fr 20.12 kl. 17.30

Esselunden