Gudstjänst

sö 15.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tredje söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Mal. 4:5-6, Andra läsningen: 2 Petr. 1:19-21, Evangelium: Matt. 11:11-19 eller Joh. 1:35-37
Tema: Bered väg för konungen
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Sven-Olof Ray
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Psalmer: 12 Jesus från Nasaret
10 Han kommer i sin kyrka
14 En man blev sänd
302 Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat
Kollekt: För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande arbetet
i Svenskfinland, KRAN r.f., (Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors,
FI12 4055 0011 7136 70)
Textläsare: Jonas Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

to 31.10 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-