Högmässa

sö 29.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Första söndagen efter jul
Texter: Första läsningen: Jes. 25:1, 4-5 eller Jes. 49:13-16, Andra läsningen: Gal. 4:3-7 eller Kol. 2:6-10, Evangelium: Luk. 2:33-40
Tema: Den heliga familjen
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Andra : Kyrkvärdar: Ytteresse nedre
Psalmer: 24 Här kommer, Jesus, dina små
19 Kristi kyrka, fröjda dig
33 Brinn. fridens stjärna, brinn
10 Han kommer i sin kyrka
252 O Jesus Krist, som mänska blev
35 När Jesusbarnet föddes
Kollekt: För att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan.
-
Textläsare: Majvor Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 16.11 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

sö 17.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!
sö 17.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!