Esse församling upphör  31.12.2019

Den sista december är det sista dagen som Esse fungerar som en egen församling. Från och med nyår bildar de gamla församlignarna en ny Pedersöre församling. Mycket kommer att fortsätta som förr, men säkert blir också en del helt annorlunda.

Den nya församlingen indelas i Pedersöre föramlingsdel, Esse församlingsdel och Purmo församlingsdel. Personalen fördelas mellan de här olika delarna. Men samtidigt skall de anställda jobba på hela området. Kaplan Stefan Erikson kommer att bli präst för Esse och Kaj Granlund blir kyrkoherde för hela församlingen.

Det är väl litet av ett ödets ironi att orsaken till att man i tiderna byggde kyrkan i Esse var rent ekonomiska. Man ville inte delta i utbyggnaden av Pedersöre kyrka utan fick ett eget kapell. När sedan kommunerna skulel bildas på 1800-talet var det kapellens gräsner som avgjorde kommunens kränser. Och nu är det igen ekonomiska orsaker som en är en viktig orsak att församlingarna beslutit att bilda en ny gemensam församling.

Verksamheten kommer fortsätta som förr.