Esse församling

Essevägen 254

68820 ESSE

tfn 040 3100 450

e-post: esse.forsamling@evl.fi

 

Församlingskansliet är öppet tisdagar och fredagar kl 9-12, telefontid i regel också torsdagar kl 9-12. 

 

Anställda direkt: se kontakt eller anställda i Esse.

Samfällighetens växel 040 3100 400 kan också förmedla samtal.

Esse församlingshem med ån i förgrunden