Beslutsfattande i församlingen

Vid församlingsval vart fjärde år väljs församlingsråd för Esse församling, 10 personer, och 6 medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige. Läs mera här.