Församlingens utrymmen kan användas för fester, minnesstunder m.m. Ta kontakt med församlingskansliet om du har frågor!

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har utarbetat gemensamma hyror och förhållningsregler för användningen av församlingarnas utrymmen.