Sommaren 2019 i Esse församling

Infobladet för juli och augusti i Esse församling hittar du här. Infobladet har också delats ut i alla postlådor. Välkommen med i gemenskapen!

tre kors