Checklista för kontakterna med församlingen.

Räkna med att det behövs mera än 7 dagar för att ordna allt.

1. Kontakta församlingen

Kontakta så snabbt som möjligt  församlingens kansli, eller om det är stängt med prästen. (Se kontakter) för att komma överens om:

  • begravningsdag och småningom också om annat för begravningen.
  • Skall ni ha en minnesstund behöver också en lokal bokas. Församlingshemmet kanske inte alltid är ledigt den dag ni först tänkt.
  • Själaringning = kyrkklockorna ringer för den döda. I Esse ordnas en andakt i samband med ringningen om ni vill. Hålls ingen andakt sker ringningen kl. 10. Hålls en andakt ringer klockorna på en lämplig tid på dagen eller (tidig) kväll.
  • Ge förslag på psalmer.
  •  

2. Kontakta gravkontoret

Ta kontakt med gravkontoret om gravplatsen. Också om ni redan har en gravplats skall ni ta kontakt för att uppdatera kontaktuppgifterna och diskutera var kistan eller urnan skall placeras. 

 

3. Kontakta husmor

Köket ordnar med beställningarna för serveringen. Leveranstiderna har tyvärr blivit längre så köket behöver ofta 7 dagar på sig för att hinna få varorna.

 

4. Kontakta kantor

Om ni har önskemål om musiken t.ex. när ni lägger ner blommorna eller som ingångsmusik skall ni diskutera det med kantorn. 

Församlingarnas gemensamma information för begravningar.