Esse församlingshem

KOM MED!

Kom med!

Du är varmt välkommen med i församlingens verksamhet! I Esse församling firas gudstjänst varje söndag, och flera olika grupper samlas regelbundet under terminerna.

 

VI BYGGER VÅR FÖRSAMLING TILLSAMMANS

Är du intresserad av att kanske vara med och utveckla något område av församlingens verksamhet? Alla idéer är värdefulla och tillsammans kan vi göra mycket i vår församling!

I församlingen finns flera olika verksamhetsområden, t.ex. gudstjänster, ungdomsverksamhet, barnverksamhet, musik, diakoni, information, ljud och bild, smågrupper, förbönstjänst, fastigheter och gravgård, ekonomi, talkosamlingar...

Om du vill dela med dig av tankar och idéer finns här en blankett som du kan titta närmare på och gärna fylla i!