BARNLÄGER PÅ PÖRKENÄS

Under sommaren ordnar Esse församling läger för barn i lågstadieåldern på Pörkenäs. 

Stranden vid Pörkenäs