Församlingens dagklubbar för barn i åldern 3-5 år samlas i församlingshemmet under höst- och vårterminerna

Ledare för dagklubben är Linda Borgmästars och Mariann Flinck-Ahlvik.

 

”Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem”

Mark 10:13-16

Dagklubbens lekpark

I dagklubben träffas vi och leker, sjunger, pysslar och trivs tillsammans. Dagklubbsverksamheten är avsedd för 3-5 åringar och är ett led i kyrkans dopundervisning och varje dag har vi samling med en bibelberättelse som tema. Till dagsprogrammet hör även utomhusvistelse och mellanmål. Dagklubbsdagen avslutas med tacksång och avslutningsbön.

Vi lär oss att alla får vara med och att vi alla är lika värdefulla och speciella på vårt eget lilla sätt.

Dagklubben samlas i Arken i församlingshemmet. Ute på gården har vi en stor och fin lekpark där vi inleder dagklubbsdagen de dagar då vädret tillåter.

Alla grupper samlas två gånger i veckan.

En terminsavgift uppbärs

Höstterminen inleds första veckan i september men det finns också möjlighet att ”hoppa på” under året. Ta gärna kontakt om du vill veta mera.