Föräldra-barngrupper

 

Föräldra-barngrupperna är till för alla barn i åldern från 0-5 år tillsammans med mamma, pappa eller någon annan vuxen. Vi leker, umgås, sjunger samt har ett litet mellanmål.

Föräldra-barngrupper samlas regelbundet i Ytteresse och Överesse.

 

Ytteresse bönehus

Höstterminen 2019 inleds vecka 36.

 

Församlingshemmet, Arken

Höstterminen 2019 inleds vecka 36.

Lek med träklossar
Föräldra-barngrupp i församlingshemmet
Föräldra-barngrupp i församlingshemmet