Söndagsskolan

 

Alla barn från 4 års ålder är välkomna till söndagsskolan. Söndagsskola hålls i Ytteresse bönehus, Bäckby skola och Punsar bönehus.

Ca 1 gång/månad hålls kvällsmöte i församlingshemmet med söndagsskola för barnen. De gånger som kvällsmöten ordnas hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus.

I Bäckby skola hålls söndagsskolan varannan söndag kl 11.

I söndagsskolorna i församlingshemmet, Ytteresse bönehus och på kvällsmötena används materialet Skatten som undervisningsmaterial.

Familjegudstjänster i kyrkan blir det på kyndelsmässodagen 3.2.2019 kl. 10 och 7.4 kl. 10 samt på påskdagen 21.4 kl. 10. 

Söndagen den 17.2 kl. 18 har vi möjlighet att fira och delta i en "Vi får säga Pappa" -mässa i kyrkan. Mässan är en nattvardsmässa på barnens språk.

VÄLKOMMEN MED!

Terminsstarter våren 2019

Ytteresse bönehus: sö 20.1 kl. 10

Bäckby skola: sö 27.1 kl. 11

Punsar bönehus

Söndagsskola i regel varje söndag kl 10. Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst i kyrkan. Terminsstart sö 20.1 kl. 10.

Tisdagsskola tisdagar kl 19. Riktar sig till dig som går i åk 6 och 7.

Kvällsmöten för alla åldrar

hålls ca en gång i månaden under terminerna, söndagar kl 18 i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön, servering och gemenskap. Barnen deltar tillsammans med de vuxna i början och fortsätter sedan med eget program i Fyren och Arken. De gånger det är kvällsmöte hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus. I stället inbjuds alla att delta i kvällsmötet!

Våren 2019 hålls kvällsmöten följande söndagar:

27.1 kl. 18

31.3 kl. 18

28.4 kl. 18