Söndagsskolan

 

Alla barn från 4 års ålder är välkomna till söndagsskolan. Söndagsskola hålls i Ytteresse bönehus, Bäckby skola och Punsar bönehus.

Terminsstarter hösten 2019

Alla söndagsskolorna inleder terminen söndagen den 15 september. Varmt välkommen!

Ca 1 gång/månad hålls kvällsmöte i församlingshemmet med söndagsskola för barnen. De gånger som kvällsmöten ordnas hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus.

I Bäckby skola hålls söndagsskolan varannan söndag kl 11.

I söndagsskolorna i församlingshemmet, Ytteresse bönehus och på kvällsmötena används materialet Skatten som undervisningsmaterial.

VÄLKOMMEN MED!

Kvällsmöten för alla åldrar

hålls ca en gång i månaden under terminerna, söndagar kl 18 i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön, servering och gemenskap. Barnen deltar tillsammans med de vuxna i början och fortsätter sedan med eget program i Fyren och Arken. De gånger det är kvällsmöte hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus. I stället inbjuds alla att delta i kvällsmötet!