Esse kyrka
Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer. Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod. Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

I gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått.

Och vi vill också ge den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Herren själv. Gudstjänsten är ingen plats att fylla på ännu mera krav, utan en plats att hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Gudstjänster hålls varje söndag, i regel i Esse kyrka. Ca två gånger per månad firar vi mässa (nattvardsgång). Ibland kan gudstjänster också hållas i byarna. Det går att lyssna på gudstjänsten via webben i realtid. (länk)

Förutom i gudstjänsten får vi mötas vid andra möten och samlingar. De kan hållas på olika platser i församlingen, t.ex. i församlingshemmet eller bönehus.

Andakter hålls regelbundet i Esselunden och Essehemmet.

 

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss