Gudstjänsten

I gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått. Känner du att du gärna vill hjälpa till med något i samband med gudstjänsterna då och då? Ta i så fall gärna kontakt någon av de anställda!

I länkarna till vänster ser du några av de uppgifter som vi kan dela tillsammans.