Värdar vid gudstjänsten

Kyrkvärdarna hjälper till med praktiska uppgifter i kyrkan, delar ut psalmböcker, hälsar välkommen vid dörrarna, kan bära upp kollekten och kanske ibland hjälpa till med disken av nattvardskärlen eller något annat.

Ansvaret är fördelat på de olika byarna för att det inte skall bli för mycket på för få axlar.

Känns det som något du kunde göra?  Då kan du kontakta församlingens kansli.