Punsar bönehus

Varje söndag kl 14.00 hålls sammankomst i bönehuset.

Ungefär en gång per månad ordnas sammankomster även lördag kväll kl 19.00 och samt söndag kväll kl 19.00.

Söndagsskola hålls under höst- och vårterminerna söndagar kl. 10.00. Söndagsskolan samlar ca 340 barn i åldern 3 – 11 år.

Tisdagsskola hålls för de äldre barnen i årskurs 6 och 7 under höst- och vårterminerna på tisdagar kl. 19.00.
 

Föreningen har fem egna predikanter samt åtta söndagsskollärare. Till de helgsammankomster som ordnas en gång per månad kallas ofta talare från andra orter.

Vartannat år ordnas ett större sommarmöte i anslutning till bönehuset.

Punsar bönehus
Punsar bönehus