SLEF i Esse-Kållby

Svenska Lutherska Evangeliföreningen har en lokalavdelning i Esse-Kållby. I Esse hålls möten regelbundet i Ytteresse bönehus. På programmet vid mötestillfällena står oftast predikan av en gästande talare, allsång och ibland besök av gäster som står för sång och musik.

Två gånger i året, oftast i april och oktober hålls bibelhelgen Vid Mästarens Fötter.

Ytteresse bönehus
Ytteresse bönehus