Esse församlingshem
Unga

Ungdomssamlingar

fredagkvällar kl. 20:00-00:00 är det ungdomssamling i Fyren, ungdomsutrymmet i församlingshemmet. På ungdomssamlingarna håller vi andakt eller tar del av undervisning, ibland med inbjudna talare. Det finns också mycket tid för att bara umgås, spela spel, dricka kaffe (eller saft) och annat roligt som vi hittar på.

Tveka inte, kom med!

 

Moposkruvarkvällar

Moposkruvarkvällar har ordnats av frivilliga föräldrar ett par gånger per termin vid Södös hall bakom Erikssons bilskrot vid Åsbackavägen. Kom till verkstaden och umgås, fixa din moped eller grilla korv.

Ta på dig varma kläder! Obs - du behöver inte vara mopoägare för att komma med! :)

Välkommen!

 

Ungdomskören

Under våren 2017 började en grupp ungdomar samlas för att sjunga tillsammans och medverka i t.ex. gudstjänsterna. Vi har fortsatt att sjunga och vill du vara med så är du mycket välkommen när som helst!

Hösten 2018 övar vi i Achreniussalen på torsdagar kl. 18. Bill Ravall är körledare.

 

 

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. (Matt 11: 28)