För vem?

Skriftskolan är till för den som fyller 15 under konfirmationsåret, men man kan också gå senare. Om du har åldern inne, är döpt och hör till församlingen får du ett brev hem. Där får du närmare information om starten. Den som stått över ett år, kanske för att följa med kompisarna får inget brev. Följ i så fall med annonseringen eller informationen på hemsidan speciellt i augusti-september.

Också den som inte är döpt eller hör till församlingen kan gå i skriftskolan. 

Om du hör till en annan församling men vill gå tillsammans med kamrater från Esse så går det också bra. Du gör i så fall bara din anmälning precis som alla andra på nätet.

Vad gör vi?

Vi ser på de stora och många gånger också svåra frågorna som gäller livet, meningen med livet, svårigheter som man möter. Vad betyder det att tro på Jesus och vilket svar ger tron på varför vi finns till.

Vi delar oftast in konfirmandtiden i två delar. Dels den vi gör i Esse en lördag per månad och någon kväll och dels också en lägervecka på Pörkenäs lägergård. 

När?

Vi börjar på hösten och avslutar med konfirmationen. Vi träffas ca en lördag i månaden för lektioner under höst och vinter. Lägret hålls på sportlovet eller på sommaren beroende på vilken grupp du har valt.

Konfirmationen

Hålls i Esse kyrka.

Anmälningar

Vi tar emot anmälningarna på nätet. Länken fungerar inte när anmälningstiden gått ut. Har du missat den ta kontakt med prästen, ungdomsledaren, eller kansliet.

 

Korset på stranden vid Pörkenäs