Nådjärv sjö

Vuxna

Gemenskap för alla

Vi vill att församlingen är en gemenskap för och med alla medlemmar. Det skall finnas plats för olika gåvor och resurser. Dem kan vi dela med oss av och använda. Man måste inte heller vara medlem för att kunna delta i församlingens verksamhet.

Ibland kan också ens egen livssituation vara stressig och besvärlig. Då skall man också få känna att man har en plats i församlingen. Man får "bara vara" med och vila ut i församlingens gemenskap.

höstlöv