Äktenskapskurs och Prepkurs inför äktenskap

Hösten 2018 ordnas Äktenskapskurs i Kyrkostrands församlingshem i Jakobstad. Kursen består av sju dejtkväller med olika teman. På programmet står mat, kort föredrag och goda samtal med din partner. Resurspersoner är Vivian och Boris Salo, Tanja och Mathias Forsblom, Emilia och Anders Holmberg, Sara och Torbjörn Sandell.

4-6 januari 2019 på Merilä lägergård hålls en Prepkurs inför äktenskap för par i vigseltankar och nyvigda.  Föredrag, meningsfulla övningar och samtal tillsammans med din partner om kommunikation, att lösa konflikter, leva med olikheter, att upptäcka kärleksspråken.

Läs mera om båda kurserna här.