Symöten

Av tradition har det känts meningsfullt att samlas till symöten för att understöda missionen. Det finns flera symötesgrupper i Esse församling. Den ena gruppen samlas i Essehemmet ca var tredje måndagseftermiddag under terminerna. 

Ca var tredje onsdagseftermiddag under terminerna samlas en missionsgrupp i Bäckby. 

Handarbetscafe i Ytteresse bönehus hålls varannan tisdag kl. 18.30 under terminerna. Alla åldrar välkomna med!

Vi erbjuds tillfälle till gemenskap och handarbete (men det är inget tvång att handarbeta!) och man har möjlighet att ge en liten slant till församlingens missionärer.

Ta kontakt med Monica Cederberg om du vill veta mera!

stickning