Konfirmander

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i och ser hur den hänger ihop med tron. Vi ser på livet och tron som en helhet, inte som två delar som ingenting har att göra med varandra. Betyder det t.ex något för mig själv och hur jag tänker om mig själv att den kristna tron säger att Gud skapade världen och oss människor? Hur klarar jag av det där som gick fel och som jag har svårt med?

Under konfirmandtiden går vi igenom de viktigaste delarna av den kristna tron och vad den innebär.

Man ska 15 under det år man blir konfirmerad, men man kan också vara äldre.

Den som inte hör till kyrkan eller är döpt kan också gå i skriftskolan. I så fall blir man döpt före konfirmationen.

 

Läs mer om skriftskola och konfirmation

Här kommer du till anmälningslänken till skriftskolan år 2019-2020. Om du är född 2005 eller tidigare kan du gå i skriftskolan.

Kors på stranden vid Pörkenäs lägergård