Anställda i Esse församling

De anställda i församlingen finns till för dig i livets alla skeden. Tveka inte utan tag kontakt. Vi besvarar gärna dina frågor. Har du idéer om verksamhet eller klubbar så tag kontakt med oss!

 

Församlingskansliet

Essevägen 254

68820 ESSE

tfn 040 3100 450

esse.forsamling@evl.fi

 

Vi hörs!

B C F G M N R Ö

B


församlingspastor, deltid
Essevägen 254
68820 ESSE

C


F


G


M


barnledare, tjänstledig
Essevägen 254
68820 ESSE

N


Församlingssekreterare
Essevägen 254
68820 Esse

På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.

R


Ö