Diakonidirektionen

Diakonidirektionen planerar och stöder i diakonin. Medlemmarna kommer från olika byar för att det skall finnas någon nära att ta kontakt med om man vill. Ta kontakt eller tipsa om behov. 


medlem i diakonidirektionen
pensionär, medlem i diakonidirektionen
medlem i diakonidirektionen

medlem i diakonidirektionen

merkonom, medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

pensionär, medlem i församlingsrådet

medlem i diakonidirektionen

pensionerad lågstadielärare, medlem i diakonidirektionen

pensionerad barnledare