Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är den kyrkliga samfällighetens "styrelse". Esse församling har en representant där med suppleant. De sköter i praktiken frågor som gäller gravgårdar, fastigheter, allmänna personalärenden, IT-ärenden och kosthållen.


bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige