Missionsrådet

Missionsrådet jobbar för att stöda det utlandsarbete vi stöder. Just nu är det kyrkan i Kenya och församlingsverksamheten i Främre Asien.

Läs mer om missionen

 


försäljare, medlem i församlingsrådet och diakonikommissionen

medlem i missionsrådet

medlem i missionsrådet

medlem i missionsrådet

medlem i missionsrådet

företagare, medlem i missionsrådet