• Förberedelserna för nya Pedersöre församling går raskt framåt

  20.9.2019 21.12

  Det finns en fin anda av samförstånd. Inriktningen är att bygga tillsammans inte att bara bevara allt som det varit.
 • Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en ny församling från 1.1.2020

  6.9.2019 09.27

  I och med Kyrkostyrelsens beslut från den 21.8.2019 är det nu klart att församlingarna i Esse, Purmo och Pedersöre bildar en ny gemensam församling från årsskiftet.

  En organisationskommission med medlemmar från alla tre församlingar har tillsatts av domkapitlet. Organisationskommissionen leds av Kaj Granlund, som blir kyrkoherde i den nya församlingen. Organisationskommissionens uppgift är att fungera som den nya församlingens tillfälliga församlingsråd.

 • Domkapitlet: ny församling inom Pedersöre kommun

  15.5.2019 10.43

  Den 14.5. beslöt domkapitlet ta initiativ till en ny församling inom Pedersöre kommun. Beslutet fattas av Kyrkostyrelsen i augusti eftersom det inte hinner med före sommaruppehållet.
 • Gemensamma kyrkofullmäktige för en enda svensk församling

  9.5.2019 07.44

  Efter en mycket jämn omröstning där ordförandes röst avgjorde önskar gemensamma kyrkofullmäktige att det bildas en enda svensk församling  i samfälligheten.
 • Församlingsrådets utlåtande om samgång

  9.5.2019 07.35

  Församlingsrådet stöder enhälligt domkapitlets förslag om att församlingarna i Pedersöre skulle bilda en ny församling.
 • Domkapitlet föreslår att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en gemensam församling från 1.1.2020

  11.4.2019 14.35

  Domkapitlet har vid sitt sammanträde den 11 april tagit ett initiativ till ändring av församlingsindelningen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en svenskspråkig församling från 1.1.2020. Domkapitlet begär in utlåtandet från berörda församlingar samt gemensamma kyrkofullmäktige.
 • Församlingsrådet har valt vice ordförande och sekreterare

  19.1.2019 17.55

  Församlingsrådet har valt Anders Värnström till vice ordförande och Birgitta Lind till sekreterare.
 • Utredning av samgång

  17.1.2019 16.00

  Domkapitlet har 17.1 utsett teologi doktor Bengt Klemets att utreda hur en samgång mellan församlingarna i Pedersörenejden skall se ut.

  Uppdatering: Bengt Klemets lämnade in sin utredning till domkapitlet den 20.3.2019. Han föreslår i utredningen att alla fyra församlingarna går ihop. Domkapitlet behandlar ärendet den 10.4 och därefter får församlingsråden i alla församlingarna ännu möjlighet att ge ett utlåtande.

 • Stort arbete med nya konfirmandplanen

  31.12.2018 23.57

  Senaste höst förnyades kyrkans plan för konfirmandarbetet. Under våren kommer församlingsrådet att jobba vidare med anpassningarna i Esse.
 • Över 6000 € i hjälp inför julen

  18.12.2018 23.43

  Diakonin i Esse församling delar ut över 6000 € i stöd till behövande inför julen.