• Församlingsval 15.3.2020

  26.11.2019 09.41

  Söndagen den 15.3.2020 förrättas val i nya Pedersöre församling. Tolv medlemmar väljs till församlingsrådet.

  Läs valkungörelsen här.

  En valmansförenings stiftelseurkund ska lämnas in till församlingskansliet i Esse senast 15.1.2020 kl. 16.00, eller till kansliet i Pedersöre eller Purmo före den 15.1.2020 kl. 15.30.

   

 • Ove Lillas vann nya Pedersöre församlings logotävling

  13.11.2019 12.28

  Nya Pedersöre församling har under hösten utlyst en logotävling. Tävlingen har rönt stort intresse. 23 personer har deltagit med 31 förslag.

  Organisationskommissionen som leder arbetet med samgång av Esse, Purmo och Pedersöre församling har enhälligt valt en vinnare i logotävlingen. Det vinnande bidraget är designat av Ove Lillas, Crealio design. Församlingens nya logo offentliggörs 1.1 2020.

 • Ge kollekt med MobilePay

  8.11.2019 13.00

  Esse församling prövar nu möjligheten att betala kollekt med MobilePay.

  I samband med gudstjänsten kan du betala in valfri summa till söndagens kollektändamål. Församlingens Mobilepay-nummer finns på infolappar i kyrkan. 

 • Förberedelserna för nya Pedersöre församling går raskt framåt

  20.9.2019 21.12

  Det finns en fin anda av samförstånd. Inriktningen är att bygga tillsammans inte att bara bevara allt som det varit.
 • Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en ny församling från 1.1.2020

  6.9.2019 09.27

  I och med Kyrkostyrelsens beslut från den 21.8.2019 är det nu klart att församlingarna i Esse, Purmo och Pedersöre bildar en ny gemensam församling från årsskiftet.

  En organisationskommission med medlemmar från alla tre församlingar har tillsatts av domkapitlet. Organisationskommissionen leds av Kaj Granlund, som blir kyrkoherde i den nya församlingen. Organisationskommissionens uppgift är att fungera som den nya församlingens tillfälliga församlingsråd.

 • Domkapitlet: ny församling inom Pedersöre kommun

  15.5.2019 10.43

  Den 14.5. beslöt domkapitlet ta initiativ till en ny församling inom Pedersöre kommun. Beslutet fattas av Kyrkostyrelsen i augusti eftersom det inte hinner med före sommaruppehållet.
 • Gemensamma kyrkofullmäktige för en enda svensk församling

  9.5.2019 07.44

  Efter en mycket jämn omröstning där ordförandes röst avgjorde önskar gemensamma kyrkofullmäktige att det bildas en enda svensk församling  i samfälligheten.
 • Församlingsrådets utlåtande om samgång

  9.5.2019 07.35

  Församlingsrådet stöder enhälligt domkapitlets förslag om att församlingarna i Pedersöre skulle bilda en ny församling.
 • Domkapitlet föreslår att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en gemensam församling från 1.1.2020

  11.4.2019 14.35

  Domkapitlet har vid sitt sammanträde den 11 april tagit ett initiativ till ändring av församlingsindelningen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en svenskspråkig församling från 1.1.2020. Domkapitlet begär in utlåtandet från berörda församlingar samt gemensamma kyrkofullmäktige.
 • Församlingsrådet har valt vice ordförande och sekreterare

  19.1.2019 17.55

  Församlingsrådet har valt Anders Värnström till vice ordförande och Birgitta Lind till sekreterare.