• Församlingsrådet har valt v.ordförande och sekreterare

  19.1.2019 17.55

  Församlingsrådet har valt Anders Värnström till vice ordförande och Birgitta Lind till sekreterare.
 • Utredning av samgång

  17.1.2019 16.00

  Domkapitlet har 17.1 utsett teologi doktor Bengt Klemets att utreda hur en samgång mellan församlingarna i Pedersörenejden skall se ut.
 • Stort arbete med nya konfirmandplanen

  31.12.2018 23.57

  Senaste höst förnyades kyrkans plan för konfirmandarbetet. Under våren kommer församlingsrådet att jobba vidare med anpassningarna i Esse.
 • Över 6000 € i hjälp inför julen

  18.12.2018 23.43

  Diakonin i Esse församling delar ut över 6000 € i stöd till behövande inför julen.
 • Utredningsman för sammanslagningen

  18.12.2018 23.30

  Domkapitlet kommer utse utredningsmannen den 17.1.2019. Ärendet hann inte bli klart till sammanträdet den 11.12.
 • Tomas Forsblom vald till tf. kyrkvaktmästare på sex månader

  18.12.2018 23.21

  Gemensammakyrkorådet utsåg Tomas Forsblom till tf. kyrkvaktmästare i Esse den 12.12. för sex månader framåt. När ingen av de sökande är behörig får man inte anställa någon ordinaire. När det gäller tjänster inom fastigheterna  har man då anställt för högst 6 månader i taget. Besvärstiden löper ännu för beslutet.