Tomas Forsblom vald till tf. kyrkvaktmästare på sex månader

18.12.2018 23.21

Gemensammakyrkorådet utsåg Tomas Forsblom till tf. kyrkvaktmästare i Esse den 12.12. för sex månader framåt. När ingen av de sökande är behörig får man inte anställa någon ordinaire. När det gäller tjänster inom fastigheterna  har man då anställt för högst 6 månader i taget. Besvärstiden löper ännu för beslutet.

« Till nyhetslistan