Utredningsman för sammanslagningen

18.12.2018 23.30

Domkapitlet kommer utse utredningsmannen den 17.1.2019. Ärendet hann inte bli klart till sammanträdet den 11.12.

« Till nyhetslistan