Utredning av samgång

17.1.2019 16.00

Domkapitlet har 17.1 utsett teologi doktor Bengt Klemets att utreda hur en samgång mellan församlingarna i Pedersörenejden skall se ut.

Bengt Klemtes har närmast jobbat med mediafrågor inom YLE. Men har också varit aktiv med utredningar kring hur en samgång i Vasanejden skulle påverka de svenska församlingarna. Hans uppdrag i Pedersörenejden kommer närmast att gå ut på att bereda för domkapitlet i Borgå om det skall bli en samgång mellan tre eller alla fyra svenska församlingar.

Målsättningen är att utredningen skall vara klar under våren.

Bengt Klemetskomemrbesökaförsamlignsråden i Esse och Purmo den 23.1. för att bekanta sig med motiveringar och funderingar inför samgången.

« Till nyhetslistan