Över 6000 € i hjälp inför julen

18.12.2018 23.43

Diakonin i Esse församling delar ut över 6000 € i stöd till behövande inför julen.

Trots att arbetslösheten är låg i kommunen har vi alltid medmänniskor runt omkring oss som behöver stöd. Det är ofta familjer eller enskilda som drabbats av sjukdomar eller andra svårigheter som gör att det blir svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Bibeln säger: "Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag." Och också: "Gråt med dem som gråter". Den kristna synen är alltid att tänka: - Och hur skulle jag vilja om det var jag det gällde. Därför är församlingens diakoni en naturlig del av ett kristet liv. Tack alla som också med frivilliga gåvor via udnersötdsförenningen gör det möjligt att under året kunna ge ettlitet stöd till dem som drabbas.

« Till nyhetslistan