Stort arbete med nya konfirmandplanen

31.12.2018 23.57

Senaste höst förnyades kyrkans plan för konfirmandarbetet. Under våren kommer församlingsrådet att jobba vidare med anpassningarna i Esse.

Trots att det kommer blli en samgång mellan församlingarna behöver jobbet med konfirmandverksamheten fortsätta. Det ären av de viktigaste arbetsformerna som kyrkan har och därför behövs det mycket jobb med att få en bra och fungerande plan för hur man skall genomföra arbetet. Ungdomarna behöver få en vettig och naturlig koppling till vad kristen tro betyder och vad den handlar om. 

En utamning i Esse är att försöka hitta former som gör att man både kan ha en heldelkunskap om kristen tro och inte känner tillså mycket ändå skall kunna ha glädje av att dela samma grupp.

« Till nyhetslistan