Domkapitlet föreslår att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en gemensam församling från 1.1.2020

11.4.2019 14.35

Domkapitlet har vid sitt sammanträde den 11 april tagit ett initiativ till ändring av församlingsindelningen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en svenskspråkig församling från 1.1.2020. Domkapitlet begär in utlåtandet från berörda församlingar samt gemensamma kyrkofullmäktige.

« Till nyhetslistan