Församlingsrådets utlåtande om samgång

9.5.2019 07.35

Församlingsrådet stöder enhälligt domkapitlets förslag om att församlingarna i Pedersöre skulle bilda en ny församling.

Församlingsrådet har lämnat in sitt utlåtande om samgången till domkapitlet. I det konstateras att det är enhetligast att det är tre församlingar som går samman. I den situation som uppstått i och med att kyrkoherden Jakobstads svenska församling blivit vald till biskop skulle också en stor del av arbetet fördröjas. Det finns också ekonomiska möjligheter att spara genom att tre församlingar går samman. Församlingsrådet önskar att den nya församlingen heter Pedersöre församling

« Till nyhetslistan